Menue

Vekter ABC

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 3500 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om teknisk tillatt totalvekt for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en lovovertredelse som kan straffes med bøter.

"Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Enkelt sagt er vekten i kjøreklar tilstand basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en lovfestet spesifisert standardvekt på 75 kg for føreren. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

  • vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle driftsstoffer, som smørefett og olje samt kjølevæske
  • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken
  • ferskvannstank fylt 100 % i kjøredrift (kapasitet iht. produsentens angivelser, 20 liter) og aluminiumsflaske med flytende gass fylt 100 % med en vekt på 16 kg
  • drivstofftank fylt 90 % samt drivstoff
  • føreren, hvis vekt – uavhengig av faktisk vekt – er satt til 75 kg som standard ifølge EU-rett.

Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr er en verdi som [Merke] spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs.

Produsenten beregner passasjervekten med en standardverdi på 75 kg for hver person, uavhengig av hvor mye personene faktisk veier. Førervekten er allerede en del av kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og beregnes derfor ikke på nytt. For en reisemobil som er tillatt for fire personer utgjør passasjervekten følgelig 3 * 75 kg = 225 kg.

For reisemobiler forutsetter EU-regelverket en fastlagt minste nyttelast, som minst må være igjen for bagasje eller annet tilbehør som fabrikken ikke har montert. Minste nyttelast beregnes som følger: 10 * (n + L) Her gjelder: “n” = maks. antall passasjerer utenom føreren, og “L” = kjøretøyets totale lengde i meter. For en 6 m lang reisemobil som er tillatt for 4 personer utgjør minste nyttelast altså f.eks. 10 kg * (6 + 4) = 100 kg."

Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.

Vario-Seat er en alternativ 5. sitteplass som skal bli tatt hensyn til som vanlig sete under utregning av minste nyttelast samt vekten til passasjerene. For at du skal få den 5. sitteplassen må det garanteres at minste nyttelast fortsatt bevares, samt at alle andre lovmessige vektverdier overholdes. Kontakt gjerne vår handelspartner for detaljerte informasjoner.

For å kunne forklare deg på best mulig og oversiktlig måte om vektene i våre salgsdokumenter (print og digital) orienterer vi oss i prinsippet etter den terminologien som er fastsatt i loven. Dette er siden 06.07.2022 spesielt bestemt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (før: forordning (EU) nr. 1230/2012). Gjennomføringsforordningen (EU) 2021/535 stilles tilgjengelig online i forskjellige EU-språk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535