Menue

Impressum

Tilbyder og slik ansvarlig for det kommersielle og forretningsmessige onlinetilbudet er Dethleffs GmbH & Co. KG, representert ved de administrerende direktørene Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (styreleder), Günther Wank.

Informasjoner i henhold til Dienstleistungs Informationspflichten Verordnung [Tjenesteytelses-informasjonsplikt forordning] (DL-InfoV) § 2 1. ledd
Dette onlinetilbudet er et informasjonstilbud fra

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs- Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Tyskland

E-post: info@dethleffs.de
Web: www.dethleffs.de

Telefon: +49 7562 987-0
Faks: +49 7562 987-101

Hovedkontor for Dethleffs GmbH & Co. KG: 88316 Isny im Allgäu, Tyskland
Ulm tingrett, HRA 621086
Personlig ansvarlig parthaver: Dethleffs Verwaltungs GmbH, Isny im Allgäu (Ulm tingrett HRB 600533)
Rettsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft [Selskap med begrenset ansvar og compagnie kommandittselskap] (GmbH & Co. KG)

Anvendelig lov: Lov i Forbundsrepublikken Tyskland (BRD)

Ligningskontor Wangen im Allgäu
Organisasjonsnummer: DE 811 147 684

Tegningsberettigede administrerende direktører: Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (styreleder), Günther Wank

Kompetent myndighet
Landratsamt Ravensburg – Gewerbeaufsicht
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Tyskland
Telefon: +49 751 85-4170
Faks: +49 751 85-774105
E-post: bu@landkreis-ravensburg.de
Web: www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/Startseite/Wirtschaft_+Gewerbe+_+Bauen/Gewerbeaufsicht.html

Kompetent kammer
Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben
Lindenstraße 2, 88250 Weingarten, Tyskland
Telefon: +49 751 409-0
Faks: +49 751 409-159
E-post: info@weingarten.ihk.de
Web: www.weingarten.ihk.de

Formuesskadeforsikring
XL Insurance Ltd.
Hopfenstraße 6
80335 München

Geografisk gyldighetsområde: Tyskland

Informasjoner om online tvisteløsning i henhold til ODR [tysk forordning om tvisteløsning] artikkel 14 nr. 1:
EU-kommisjonen stiller en plattform for online-tvisteløsning (ODR) til disposisjon, som du finner på ec.europa.eu/consumers/odr. ODR-plattformen tjener som henvendelse for utenrettslig løsning av tvister som gjelder kontraktmessige forpliktelser som følger av online-kjøpekontrakter.

Vi er verken forpliktet eller beredt til å delta i en prosess for tvisteløsning for en forbrukerklagenemd.

Ansvarlig for journalistisk redaksjonelle bidrag i henhold til Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [statskontrakt for kringkasting og telemedia] (RStV) § 55 2. ledd:
Robert Bielesch, leder foretakskommunikasjon, robert.bielesch@dethleffs.de
Arist-Dethleffs-Straße 12, D-88316 Isny im Allgäu

Eksternt personvernombud i henhold til GDPR artikkel 37 i forbindelse med BDSG-neu [tysk ny personvernlov] § 38 1. ledd:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Richard-Wagner-Straße 2
88094 Oberteuringen
Tyskland
E-post: fischerkeller@deutsche-datenschutzkanzlei.de
Web: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Telefon: +49 7542 / 94921-01

Teknisk ansvar for nettsiden:
papillo GmbH, Märzenburgweg 15, 87674 Apfeltrang
E-post: info@papillo.de

Formålet til foretaket Dethleffs GmbH & Co. KG:
informasjon om formålet til foretaket finner du i opplysningene om onlinetilbudet.

Prisangivelser i henhold til Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung [tjenesteytelse-informasjonsplikt-forordning] (DL-InfoV) § 4 og Preisangabenverordnung [prisangivelsesforordning] (PAngV)
Informasjon om prisene fremgår av onlinetilbudet fra Dethleffs GmbH & Co. KG.
Dethleffs GmbH & Co. KG utarbeider på forespørsel gjerne et tilbud for deg.

Ansvar
Dethleffs GmbH & Co. KG kan etter eget skjønn og uten overtakelse av ansvar når som helst uten varsel helt eller delvis endre eller stoppe dette onlinetilbudet. Ved å sette en lenke til fremmede onlinetilbud (“Hyperlinks”) overtar Dethleffs GmbH & Co. KG verken dette onlinetilbudet eller dets innhold. Videre er Dethleffs GmbH & Co. KG ikke ansvarlig for at disse onlinetilbud er tilgjengelige eller for deres innhold.

© Copyright
Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder og illustrasjoner samt deres plassering i onlinetilbudet er underlagt opphavsretten og andre vernelover. Innholdet i dette onlinetilbudet må ikke kopieres, distribueres, forandres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersiell bruk.

© Copyright bildekilder: Dethleffs GmbH & Co KG

Merknad: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [Generell lov om likebehandling] (AGG)

På grunn av lettere lesbarhet gir vi avkall på en kjønnsspesifikk differensiering. Tilsvarende begrep gjelder i betydning av likebehandling for begge kjønn.

Impressum er utarbeidet av:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München –
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de